Amhult Centrum

Älmhult C

Det parallella uppdrag som ledde fram till arbetet med Amhult centrum utfördes 2003 och avgjordes till vår fördel i början av 2004. Sedan dess har vi arbetat med att anpassa planen till nya förutsättningar som successivt vuxit fram genom olika utredningar. Bland annat har kollektivtrafikförsörjningen varit en långdragen fråga som påverkat planens utformning. Vi hoppas att under våren 2010 avsluta förhandlingarna om exploateringsavtalet och genomföra de sista justeringarna av den formella detaljplanen så att detaljplanen kan vara antagen mot slutet av året. I förhållande till det område vi tävlade om är detaljplaneområdet nu mindre.

Preliminära fakta om planområdet:

20 000 m2 butiksyta inkl serveringar

21 000 m2 kontor, hotell, kyrka, sport

450 bostäder 1-5 RoK

2 000 p-platser

 

Vi arbetar vidare med den centrala delen som ägs av bolaget Amhult2. Där hamnar tyngdpunkten av det kommersiella utbudet men det blir inget typiskt köpcentrum. Det kommer snarare att likna en modern form av en småstad där olika verksamheter finns blandade i en trivsam mijlö. Flera byggnader har bostäder upptill och butiker i bottenvåningarna men här finns också butiksgalleria, saluhall, livsmedelshall, gym, hotell, bowling, kroppsvård i olika former, förskola, busstorg, gatukök och en rad andra serveringar. Soliga dagar kan man ströva på gator och gränder, på torg och gågator eller i parken som ligger mitt i den centrala delen. Dagar med dåligt väger kan man röra sig från garagen på gångbroar mellan byggnader och under skärmtak.

Här har vi försökt skapa en stadskärna med egen identitet som ska leva under större delen av dygnet året om. Genom att blanda verksamheter kan de förstärka varandra och många nyttigheter kan dubbelutnyttjas. Det gäller exempelvis parkeringsplatser. Blandstaden i småstadsform passar mycket bra in i bilden av den långsiktigt hållbara staden.

En del av bebyggelsen fungerar som skyddande skärm mot söder. Det är inte vara vindarna som kommer söderifrån utan också buller och risken med farligt gods på trafikleden som passerar förbi där. En av utmaningarna är att behålla småskaligheten och att inte skapa en baksida åt det hållet.

Då området är kärnan i stadsdelen är det viktigt att man kan röra sig tryggt och enkelt i olika riktningar. Parken är ett av de offentliga rummen där gångstråk går i många olika riktningar. Den är omgiven av radhus som ska ge den en småskalig och trygg karaktär. Överallt finns fönster som överblickar parkrummet och de gränder som knyter parken till det övriga området. Det finns också gågator och trafikerade gator att välja mellan.

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se