Utmärkelser

Prisade projekt:

Järla Sjö

Järla Sjö fick 2004 stadsmiljörådets utmärkelse för förvaltningen av ett industriarv och omvandlingen av detta till den stadsdel för boende, arbete, handel och rekreation.

artikelstadsmiljo

Publicerad artikel »»

Kvarteret Fyren i Järla Sjö har utnämnts till bästa HSB-projekt 2003

Utdrag ur www.riksbyggen.se:

“Borgargården – Bästa Riksbyggenprojekt 2002

Bostadsrättsföreningen Borgargården vid Järla Sjö i Nacka har utsetts till Bästa Riksbyggenprojekt 2002.
Den årliga tävlingen “Bästa Riksbyggenprojekt” är ett led i Riksbyggens kvalitetsarbete. Syftet är att stimulera kvalitetsmedvetande och lyfta fram föredömliga exempel. Juryn har bestått av Claes Caldenby, professor vid Chalmers och Ann-Kristin Myrman, frilansskribent.
Enligt juryn har Borgargårdens förutsättningar med sitt läge i gammal kulturmiljö vid Järlasjön mycket väl utnyttjats i en stadsplan med drag av tätbebyggd småstad. Många lägenheter har utsikt mot parken kring den gamla välbevarade Järla herrgård och sjön med möjlighet till strandpromenader och bad. Lägenheterna har välformade rum i ett vackert sammanhang utan långa korridorer.

Hedersomnämnande har gått till:

Bostadsrättsföreningen Domald i Uppsala där man tagit vara på de speciella förutsättningarna, bevarat en arkitektur- och teknikhistoriskt intressant miljö och skapat ett innerstadsboende med goda kvalitéer. Projektledare: Sture Frank, 018-18 97 16, sture.frank@riksbyggen.se
Bostadsrättsföreningen Elverket i Enköping där det nybyggda huset ansluter väl till omgivningens villor från 1920- till 1940-talet och bakom den till synes enkla husformen döljer sig en överraskande variation av originella lägenhetslöningar. Projektledare: Anders Hending, 021-10 32 52, anders.hending@riksbyggen.se
Riksbyggen är – en kooperativ medlems- och intresseorganisation för Riksbyggens bostadsrättsföreningar, – ett serviceföretag inom fastighetsförvaltning för dessa bostadsrättsföreningar och andra kunder, – en byggherreorganisation vars huvudsakliga uppgift är att genomföra nyproduktion av bostäder med bostadsrätt som upplåtelseform och ombyggnad åt bostadsrättsföreningar. Totalt har Riksbyggenkoncernen 3 500 anställda.”

Brunkebergstorg

1988 belönades vi med Stockholmspriset för ett förslag att utveckla Brunkebergstorg. Vi hade just tävlat om utvecklingen av Hötorgscity och Sergels Torg (belönat med inköp) och insåg att Stockholm har ett torg mitt i city som är fult, dåligt utnyttjat och mest en skamfläck.

Vi föreslog en trafikomläggning som gjorde det möjligt att knyta ihop torget med Gallerian så att butiker och verksamheter i den skulle kunna växa ut på torget. Då fanns det mycket handel med antikviteter och samlarobjekt i närheten så vi föreslog att permanenta kioskbyggnader kunde ha försäljning med den inriktningen i huvudsak. Gallerian behövde attraktionspunkter i sin bortre del och Brunkebergstorg behövde allt liv det kunde få. En av huvudtankarna var att knyta ihop Gallerian med Drottningatan över torget men också med ett stråk under den södra delen av Brunkebergstorg där en generös uppgång till torget kunde finnas. Torget skulle på så sätt bli en länk i staden och inte en barriär.

Torget skulle ges ökad status med påkostade kioskbutiker och en klockstapel som många torg med anor. Dessutom föreslogs en brunn för att påminna om Brukebergstorgs betydelse som vattenkälla. Dessa prydnader och en ny entré till Gallerian placerades så att de syntes i tvärgatorna från Drottningatan. På så sätt skulle torget få entréer som lockade besökare genom allt intressant det visade upp. Som ett led i detta föreslogs också att stråket mot Sergels Torg gavs en större tungd genom att kulturhuset öppnades upp en extra våning, vilket var fullt möjligt med hänsyn till teknik och verksamhet.

Tävlingen genomfördes med Tadeusz Klimczak och belönades med att ensamt få Stockholmspriset 1988.

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se