Om Företaget – Smideman Arkitekter AB

Smideman Arkitekter AB

Smideman Arkitekter AB har tidigare arbetat under namnet Småstaden Arkitekter AB. Vi har som tidigare trädgårdsstaden och småstaden som ideal men vi arbetar också med projekt som inte passar in under det gamla namnet

Huvudkontoret ligger bland takåsarna i Mariahissen på Söder Mälarstrand 21 i Stockholm. Smideman Arkitekter har en bred verksamhet från översiktlig fysisk planering till detaljprojektering. Vi utför formella detaljplaner, samråd i olika skeden samt projektering av såväl hus som mark. Vi arbetar inte bara med nybyggnader/ nyanläggningar utan har också stor erfarenhet av ombyggnader, tillbyggnader och renoveringar. Vi påtar oss gärna samordningsansvar och projektledning. Vi arbetar också med att nå ut på ett lättillgängligt sätt i form av broshyrer, utställningar, bofakta, datorpresentationer, seminarier och modeller.

Mycket av verksamhetens inriktning bygger på teoretiska studier och arbeten. Vi utför utredningar, kvalificerade forskningsarbeten och utbildning på högskolenivå.

Vi vill gärna ha tuffa utmaningar och har som strävan att uppnå bästa möjliga resultat med givna förutsättningar. Detta ställer krav på medarbetarna i många avseenden. Trots detta värnar vi också om trivseln i vår egen arbetsmiljö. Då och då deltar vi i tävlingar vilket resulterat i en hel del priser.

Vi är en sammansvetsad grupp av stadsplanerare, arkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer och formgivare, med en blandad åldersfördelning.

Ägare är Bengt Smideman.

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se