Söder Mälarstrand

Söder Mälarstrand har potential

smalarstrandbild1

Söder Mälarstrand ligger mitt i Stockholm med utsikt över den fantastiska Riddarfjärden, Riddarholmen och Kungsholmen. Söder Mälarstrand länkar ihop det populära Långholmen med Slussen som snart blir en moderniserad knutpunkt i Stockholm. Mitt emellan finns också det livfulla Münchenbryggeriet. Söder Mälarstrand har det senaste decenniet utvecklats till ett attraktivt gång- och cykelstråk på uppfräschade kajer. Dessutom har Monteliusvägen tillkommit som ett attraktivt stråk uppe på Mariaberget med utsikt över norra innerstaden.

smalarstrandbild2Söder Mälarstrand behöver dock fler attraktioner för att bli det livfulla attraktiva stråk det skulle kunna bli. Restaurangbåtar är ett bra inslag som kan kompletteras med kajkiosker och mer bebyggelse på “landsidan”. Det behöver också länkas ihop med övriga Söder genom hissar, gångbroar och annat som bryter barriäreffekterna utmed detta stråk. Situationen har nyligen förvärrats när Mariahissen blev låst för allmänheten. Ny bebyggelse skulle kunna innehålla en ny bättre ordnad hiss som länkar ihop Monteliusvägen med Söder Mälarstrand under dagtid.

Kvaliteter för staden

Med en bebyggelse på denna plats kan man ge Stockholm en rad nya kvaliteter. Bebyggelsen kommer att ge Södermalm en framsida mot smalarstrandbild3Stadshuset och Riddarholmen. Samtidigt blir bebyggelsen inte högre än att all befintlig bebyggelse på det kulturskyddade Mariaberget syns som förut. Det betyder att den nya bebyggelsen inte heller skymmer någon utsikt uppifrån bebyggelsen på Mariaberget. Vandrar man utmed Monteliusvägen kommer man att titta ner på den nya bebyggelsen och i övrigt se Riddarfjärdens vatten samt allt på andra sidan precis som förut. Faktum är att utsikten kan förbättras för den som vandrar utmed Monteliusvägen. På några ställen ska man nämligen kunna gå ut från denna till takterrasser på den nya bebyggelsen. Bland annat förlängs Blecktornsgränd ut till en takterrass. Genom att dessa takterrasser ligger närmare vattnet får man en bredare vy som sträcker sig från Gröna Lund till Långholmen. Inget av detta ser man från Monteliusvägen idag.

En annan viktig nyttighet för staden är att den kan få kopplingar mellan Mariabergets övre nivå och marknivån nere på Söder Mälarstrand. En trappa kan anläggas i hörnet mot Mariahissen med en stenmurstyp som ansluter till de befintliga anläggningarna utmed Söder Mälarstrand. Utöver trappan kan också en hiss anläggas som är öppen så länge restaurangen högst upp i byggnaden är öppen. En restaurang har det ju länge funnits i Mariahissen. När den öppnade satt bland andra August Strindberg här ofta. Eftersom denna restaurang lagt ner på grund av små köksutrymmen är det logiskt att stadens invånare får tillgång till en ny modern restaurang med samma utsiktsläge och med möjligheter till uteservering på bland nnat den befintliga outnyttjade terrassen som ligger här idag. Om det finns intresse från staden kan man ordna en koppling i bebyggelsens västra del till Monteliusvägens nedre terrass. Därifrån skulle man kunna nå en gångbro över Söder Mälarstrand så att man kommer ut på kajsidan utan att korsa trafiken.

Söder Mälarkåkar

Förslaget “Söder Mälarkåkar” är ett flerfamiljshus som till sin karaktär består av tätt packade “söderkåkar”. Det är ett sätt att ta upp Söders själ men att föra den in i 2000-talet. Kåkarna är i högsta grad moderna och rationella och miljöanpassade. Genom att ligga som fasetter i fasaden skapar de ett smalarstrandbild4spännande mönster som är oregelbundet men medvetet komponerat. Det blir på sätt och vis en påminnelse om det bergschakt som en gång fanns här. Terrasserna påminner då om de avsatser som fanns och helst skulle också en planerad grönska finnas utmed räckena. Bebyggelsen kan uppföras med olika tänkbara tekniker. Typiskt för 2000-talet är att vi utvecklat tekniker för att bygga flerbostadshus med hög kvalitet i trä. Byggnaden kan uppföras med såväl stomme som fasader i trä. Nere på gatunivån kan eventuellt tyngre fasadmaterial användas för att dämpa bullret inomhus.

smalarstrandplanLägenheterna kan vara i ett respektive två plan vilket skapar en variation i byggnaden. Det gör också att terrasser kan placeras lite oregelbundet. Detta i kombination med att fasaderna är vinklade lite olika och förskjutna en aning i djupled gör att det blir ett livfullt spel i arkitekturen. Högst upp skjuter det ut en kloss som innehåller en stor lägenhet med publik terrass på taket. Högst upp ligger också en restaurang som skiljer ut sig genom sin glasade fasad. Den har en publik terrass ovanpå sig där man också kan sitta och äta. I andra änden av byggnaden finns en takterrass som är till för de boende och är kopplad till en bostadsgård.

smalarstrandbild5

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se