Riksten Botkyrka

rikstenlogoRiksten Friluftstad

 På Tullinge gamla flygplats byggs nya friluftsstaden Riksten för fullt. Vi har projekterat ett mindre flerbostadshus i 2,5 plan. En enhet med åtta bostäder färdigställdes 2008. Efter konjunktursvackan startar nu nästa del upp vilken omfattar ett helt kvarter med 50 bostäder. Hustyperna i detta kvarter är omarbetade för att få en annan lägenhetsindelningså det blir totalt sett ett tiotal olika lägenhetstyper. Lägenhetsstorlekarna varierar från 1 RoK med loft till 5 RoK i etage. Många lägenheter har terrasser/balkonger i två väderstreck. Alla marklägenheter har förgårdar och lägenhetsträdgårdar.

Husens stommar består i huvudsak av trä men rikstenbild1ett lägenhetsskiljande bjälklag är av betong för att klara ljudnormerna. Fasaderna är av trä som målas i ett flertal kulörer. Entrétrapporna är utvändiga men delvis under tak. Varje lägenhet har eget FTX-aggregat för värmeväxling.

Lägenheterna kommer att upplåtas med hyresrättoch blir därmed ett bra komplement till de många ägda villorna. De bidrar därmed till social hållbarhet.

rikstenbofakta

 

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se