Nordkoster

Arkitektritad villa på Nord koster

nordkosterbild1 Sedan hösten 2009 är Nordkoster naturreservat med strikta regler för ny bebyggelse. Vi har passat in en villa i den naturmiljön så att den inte sticker ut för mycket. Den är placerad utmed en bergsbrant, och från vattnet sett, delvis bakom en stenbumling och träddunge. Samtidigt ligger huset i änden av en liten vik och kan på så sätt få en unik vattenkontakt och utblick över Kostersundet nordkosterbild2mot Sydkoster. Huset står på plintar för att inte störa dagvattenströmmarna. Det kan på det viset också klara vattenhöjningar i havet utan problem. Huset är i trä med fasad som behandlas med järnvitriol. Taket är belagt med sedum och har på så vis en flora som ansluter till den som växer på berget bredvid. Även fasadens färgskala ansluter till bergets.

nordkosterbild3

Huset är delvis i två plan för att utnyttja utrymmet under snedtaket. Det finns också ett halvplan för att ansluta till terrängen. Det gör att det blir en intressant vandring i trappan som slutar med en balkong mot bergskanten. Därifrån kan man ta sig upp på berget och njuta av utsikten. Högt sittande fönster i vardagsrummet tar in eftermiddags- och kvällssolen som i övrigt skyms av solen.

nordkosterbild4

 

nordkosterplan3 nordkosterplan4

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se