Kvarteret Luftseglaren

Flerbostadshus i unik miljö

Kvarteret Luftseglaren

amhultkbild1 Luftseglaren är det första kvarteret som byggs i första etappen av nya Amhult Centrum. Vi har på Amhult 2:s uppdrag projekterat ett bostadskvarter som innehåller varierande skala. Mot det kommande busstorget går kvarteret upp i högre volymer och skapar en signatur i kvarterets östra hörn. Sedan trappar kvarteret ner för att bli som lägst emot den planerade parken och entrén till den lummiga innegården.

Amhult centrum är planerat att bli en småstadintegrerat i en ny amhultkbild2handelsplats med stor butiksyta och många olika verksamheter. På bottenplan i näst intill alla kvarter inhyses olika handelslokaler som hjälper till att göra Amhult till en levande och öppen stad. Balkonger och lägenhetsträdgårdar hjälper till att skapa en trivsam miljö där man känner sig trygg att spatsera när man besöker stadsdelen.

Boendeformen är bostadsrätt och storleken varierar mellan 5 Rok till 2 Rok. Alla lägenheter kommer ha tillgång till garageplats i husets källare samt extra förråd. Lägenheterna följer modern standard och alla lägenheter har uteplats eller balkong. Med det nya busstorget är kommunikationer på platsen utmärkta och förhoppningen är att Amhult kommer bli en knutpunkt på väg in till Göteborg stad.
amhultkbild3Husen utnyttjar byggrätten i övre plan vilket skapar ett brokigt och spännande taklandskap med takkupor och terrasser. Detta hjälper till att ta ner skalan på kvarteret, släppa ner mer ljus och mindre vind på kvarterets gård.

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se