Kv. Kristallen Norrtälje

niordplan3Centralt i Norrtälje planerar vi ett kvarter ihop med Credentia. En gammal armaturfabrik med sitt klassiska sågtandstak ska bevaras och kringbyggas med ca 70 nya bostäder. I kvarteret finns också en försäljningsbyggnad som bevaras. Mot villabebyggelsen i samma kvarter behålls en obebyggd zon med natur, lek och parkering. Viss parkering läggs i garage så att generösa gårdsytor kan åstadkommas.

Projektet ansluter till den nya trädgårdsstadenutmed Baldersgatan, från busstationen och norrut mot Knutby torg samt västerut mot kommunhuset. Det gör att vi lagt bebyggelsen i kvartersform och hållit nere hushöjderna genom att utnyttja vindarna för bostäder. Bostäderna kan komma att upplåtas med olika upplåtelseformer vilket bidrar till en social blandning. I den gamla fabriken kan det komma att bli gemensamhetslokaler som då också bidrar till den sociala hållbarheten. I kvarterets inre finns också generösa gårdsytor som ger plats för lek och samvaro. Lägenhetsträdgårdar bidrar till grönskan och det sociala livet på gården.

Vi har utfört den formella detaljplanen som nu är under behandling. Byggnaderna är också förprojekterade och anpassade till modulbyggnadsteknik. De karaktäristiska vindsvåningarna kan komma att utföras i planelement som också fabrikstillverkas. Fasaderna blir i huvudsak putsade och färgade i ett flertal kulörer.

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se