Centrumanläggningar

Centrumanläggningar

centrumbild13Vi har arbetat med frågeställningar som rör handel och centrumanläggningar i olika typer av bebyggelse. Vi har därigenom lärt att det inte finns några enstaka nyckeltal att gå efter utan att det handlar om en helhet där många faktorer samverkar på ett unikt sätt för varje objekt. Det är också en ständig förändring i förutsättningarna för handeln så trendkänslighet ska kombineras med ett långsiktigt tänkande.

Många av våra handelsanknutna uppdrag har handlat om att komplettera och visualisera befintliga centrumanläggningar såsom Gallerian i Stockholm och ett flertal förortcentra i stockholmsområdet.

Det mest intressanta just nu är emellertid nyetableringen av Amhult Centrum i Göteborg. här handlar det om att skapa ett kommundelscentrum som ska bli så komplett och intressant och rent allmänt ha så hög attraktivitet att köptroheten blir stor under lång tid. Amhult Centrum är inte en galleria utan en småstad med blandade verksamheter. Det gör att det är en livsmiljö för många människor som ska uppfylla många behov. Det är också styrkan som gör att det kan vara en långsiktigt intressant knutpunkt i kommundelen.

centrumbild1 centrumbild3 centrumbild9 centrumbild10 centrumbild11 centrumbild12

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se