Bryggeriholmen, Gnesta

bryggeriholmlogo

bryggeriplanProjektet Bryggeriholmen började med en markanvisningstävling 2003 som vi gjorde och vann tillsammans med Peab. Projektet hade då drygt 50 bostäder i låga flerbostadshus som var formade i relativt små kvarter öppna åt söder. Gårdarna har små öppningar mot vattnet och mellan dem samt vid sidan om finns siktlinjer så att vattnet är närvarande när man rör sig på Bryggeriholmen. Under utbyggnaden kom en lågkonjunktur (2008) som gjorde att projektet bantades genom att några byggnadskroppar togs bort. Bryggeriholmen omfattar därmed 36 bostäder. Projekteringen avslutades under 2009.

bryggeribild2Projektet bygger på ett bevarande av den karaktärsfulla bryggeribyggnaden samt den gamla banvaktarstugan. Det finns också en mängd uppvuxna träd som bevaras och ger området en lummig och uppvuxen karaktär redan från början. En skogsdunge sparas och blir en del av en allmänt tillgänglig strandpromenad vilken också har koppling till en båtklubb som är kvar sedan tidigare.

Bryggeriholmen är mycket kuperad vilket ställer höga krav på anpassning för tillgänglighet. Bebyggelsen är utformad så att man kan ta sig handikappanpassat mellan parkeringsdäcket och samtliga husentréer på det övre planet.

bryggeribild3Bebyggelsen är utformad så att bullret från järnvägs­trafiken blir begränsat i bostäderna och i utemiljön. En stor del av vegetationen bevaras, till viss del för att dämpa bullret, men framför allt för att dölja de framrusande tågen och därmed reducera upplevelsen av bullret. Bostadshusen är putsade i olika kulörer. Ett hus på varje gård samt uthus, plank, spaljéer med mera är av trä som kommer att bli ett dominerande inslag i utemiljön i markplanet. Taken är belagda med takpannor. Marklägenheter har lägenhetsträd­gårdar eller terrasser. övriga lägenheter har balkonger eller takterrasser. Lägenheterna uppfyller svensk standard, normalnivå och har därmed högre tillgänglighetsstandard än minimikraven. Lägenhetsstorlekarna varierar från ettor till fyror. En del lägen­heter är i etage. En del är vindslägenheter med snedtak. En mycket stor andel av lägenheterna har sjöutsikt. Detta ger lägenheterna många plusvärden. Till bryggeribofaktadetta kommer att de be­varade byggnaderna och träden gör att området känns inbott från början. Lägenhetsträdgårdarna kommer också att göra marklägenheterna mycket attraktiva. Värmesystemet består av bergvärmepumpar som klarar huvuddelen av uppvärmning och tappvarmvatten. Uppvärmningen sker med hjälp av vattenburen golvvärme.

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se