Bläckhornet, Tessinområdet, Nyköping

Tessinområdet & Kvarteret Bläckhornet

blackhornetbild1aEtt småstadskvarter nära centrala Nyköping.

Vi samarbetar med PEAB för att ta fram bostäder i Nyköping med många mänskliga kvaliteter. Kvarteret består av 2 etapper som tillsammans inringar en lummig gård. Lägenheter i bottenplan har egna uteplatser ibland i två väderstreck. Lägenheterna ovanpå har trevliga balkonger och skalan på byggnaderna bidrar till en trevlig utemiljö.

Efter att ha tagit fram detaljplaner för bebyggelse i ett 5 hektar stort område i anslutning till Tessinskolan fick vi uppdrag av Peab, som därefter köpte marken, att projektera bostäder i olika etapper. Planområdena innehåller 400 bostäder i både småhus och flerbostadshus varav vi hittills har slutprojekterat radhus i kvartersform utmed den nordsydlig trädgårdsstadsgata, Bergholms väg. Projekteringen avslutades under 2009. Vi har också förprojekterat flerbostadshus i kvarteret Bläckhornet och hoppas fortsätta med den projekteringen under 2010 eftersom bygglov är beviljat.

tessinplan2Radhuskvarteren innehåller 70 bostäder fördelade på sex kvarter utmed Bergholms väg som är en gata med trädplanteringar och kantstensparkering. Mitt på gatan är ett torg för att markera en knutpunkt där gång- och cykelstråk korsar. Det ger en variation i miljön och skapar identitet åt området.

Husen är i 1,5 – 2,5 våningar med olika hustyper blandade så att det blir en viss variation utmed gatan. Färgsättningen är också gjord så att den bidrar till variationen. Varje kvarter har en egen grundkulör som går igen i foder och omfattningar med mera. Entrédörrarna varierar också mellan kvarteren. Genom att det finns förgårdar mot gatan blir det ett grönt intryck. De möbleras olika av de boende så det blir en intressant variation när man rör sig utmed gatan.

Bostäderna varierar från 4 till 6 rum och kök med storlekar mellan 120 och 170 kvadratmeter. Husen är platsbyggda med stomme och fasader av trä. De står på platta på mark. I många fall har bostäderna ett öppet samband mellan vardagsrummen på bottenvåningen och rummen på övervåningen.

Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se