Smideman Arkitekter AB

  Smideman Arkitekter AB Smideman Arkitekter AB har tidigare arbetat under namnet Småstaden Arkitekter AB. Vi har som tidigare trädgårdsstaden och småstaden som ideal men vi arbetar också med projekt som inte passar in under det gamla namnet. Besök gärna våra övriga sidor för mer information, Arkitekter Stockholm samt Stadsplanering. Stadsplanering är för övrigt ett affärsområde som ligger oss väldigt nära hjärtat. Dokumentärfilm om Järla Sjö En kort dokumentärfilm om vårt tidigare projekt Järla Sjö fädigställdes nu under julen och…
 

Smideman Arkitekter AB

Smideman Arkitekter AB har tidigare arbetat under namnet Småstaden Arkitekter AB. Vi har som tidigare trädgårdsstaden och småstaden som ideal men vi arbetar också med projekt som inte passar in under det gamla namnet. Besök gärna våra övriga sidor för mer information, Arkitekter Stockholm samt Stadsplanering. Stadsplanering är för övrigt ett affärsområde som ligger oss väldigt nära hjärtat.

Dokumentärfilm om Järla Sjö

En kort dokumentärfilm om vårt tidigare projekt Järla Sjö fädigställdes nu under julen och ni kan se resultatet här: Dokumentärfilm om Järla Sjö

Järla SJö

KVARTERET N - AMHULT CENTRUM - GÖTEBORG

Projektet Amhult pågår i full takt och vi förprojekterar nu kvartet N. Kvarteret N är en triangulär byggrätt invid busstorgets södra del. Detta skapar en unik utformning och ett spännande hus. Det innefattar 48 lägenheter i blandad upplåtelseform samt butikslokaler i gatuplan.

KOLARTORP - VEGASTADEN - HANINGE

Vi tar i samarbete med Kolartorp fastigheter fram trivsamma och effektiva lägenheter i Haninge.

Bygglov är inlämnat för första etappen och omfattar runt 100 lägenheter i blandad storlek. Vi fortsätter arbetet med bygglov av etappen 2 och 3 för att gemensamt skapa en trivsam ny stadsdel i Vegastaden i närhet till den planerade pendeltågstationen..

Vi är engagerade entreprenörer på JBgymnasiet.se där vi erbjuder utbildningar inom arkitektur i alla dess former.

KV. LUFTSEGLAREN - AMHULT CENTRUM- GÖTEBORG

Kvarteret Luftseglaren blev under sommaren slutfört och inflyttat. Det har redan satt sin prägel på området och fått många positiva reaktioner.

Kvarteret som omsluter en innegård är underbyggt med garage och med sin direkta närhet till det nya busstorget har det utmärkta kommunikationer. Kvarteret är uppfört i god byggkvalitet och sätter tonen för nästkommande etapper.

KV. KRISTALLEN - NORRTÄLJE Kvarteret Kristallen

blev under våren 2014 färdigställt. Det är första etappen av tre som nu är inflyttad och arbetet med de övriga fortgår.

Ovanför busstorget i centrala Norrtälje med utmärkt pendlingsläge påbörjas arbetet med Hus 2 och 3. Kvarteret ansluter till den nya trädgårdsstaden utmed Baldersgatan, från busstationen norrut.

KVARTERET P - AMHULT CENTRUM – GÖTEBORG

Vi jobbar just nu vidare med nästkommande etapp av Amhult Centrum.

Kvarteret P innefattar omkring 9000 m2 Handel och kontor samt ett p-däck med runt 150 p-platser. Vi arbetar även med kvarteret O som tillsammans med P, Q, R och U kommer att bilda en framtida handelsgata som sträcker sig utmed områdets södra sida.

CENTRALA ALLÉN - STENINGEHÖJDEN - SIGTUNA

Torget i steningehöjden är färdigprojekterat och vi jobbar vidare med nästkommande etapper utmed den centrala allén.

Området bygger på trädgårdsstadsprincipen och växer fram i stadig takt. Vi projekterar flerbostadshus med lägenheter i varierande skala.

LILLHAMRA - VÄSTERÅS

Vi har projekterat färdigt första etappen av område C i Lillhamra bestående av 3 huskroppar utmed den centrala gatan.

Nästa etapp innefattar även att projektera bostadsrätter i anslutning till Lillhamra torg. Områdena består av blandad bebyggelse med småhus som övergår i flerbostadshus runt torg och större gata.

VÄPPEBY 7:18 - HÅBO

Vi har i uppdrag att ta fram detaljplanen till området Väppeby 7:18, Samråd var senhösten 2013 och arbetet fortlöper under 2014.

Väppeby 7:18 är ett stort område endast 500m från stationen ska ansluta till kommunens centrumplan. Vårt uppdrag har varit att ta fram en detaljplan med varierad bebyggelse och plats för nya bostäder i centralt läge i Bålsta. Detaljplanen är ett komplicerat uppdrag med flertalet fastighetsägare och kommunen inblandade.

KVARTERET BLÄCKHORNET - NYKÖPING

Etapp 1 av kvarteret bläckhornet blev färdigställt under 2013, försäljning pågår av etapp 2 som tillsammans bildar ett fullt kvarter i anslutning till vårt tidigare projekterade Tessinområdet.

Kvarteret består av flerbostadshus med varierade byggnadshöjder och fasadmaterial. Det innesluter vad som kommer bli en lummig och trivsam innegård och ligger på ett attraktivt avstånd till Nyköpings centrala delar.

KV. LUFTSEGLAREN - GÖTEBORG

Kvarteret Luftseglaren är under uppförande och kommer att färdigställas under de första kvartalen 2014.

Kvarteret rymmer 52 lägenheter och 3 butikslokaler. Det är underbyggt med ett garage som även håller extra lägenhetsförråd och cykelrum. Kvarteret är planerat med nedtrappande bebyggelse mot parken för att släppa in så mycket ljus på den gemensamma gården som möjligt. Lägenheter i bottenplan har alla uteplats för att hjälpa till att skapa gemenskap och trevnad.

.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Om oss

Besök gärna våra övriga sidor

www.stadsplanering.com
www.arkitekterstockholm.se